Proloterapi Nedir?

Proloterapi Nedir?
Proloterapi Nedir?

Ligament ve Tendon Rekonstrüksiyonu ve Rejeneratif Eklem Enjeksiyonu olarak da bilinen Prolotherapy (Proliferative Therapy), yaralı ve ağrılı eklemleri ve bağ dokusunu güçlendirmek ve onarmak için vücudun iyileşme süreçlerini teşvik eden tanınmış bir ortopedikişlemdir. Bağlar veya tendonlar (bağ dokusu) gerildiğinde veya yırtıldığında, etkilediği eklemin stabilitesi kaybolarak  ve acı ve ağrı veren bir duruma gelebilir. Prolotherapy, instabilitenin nedenini doğrudan etkileme yeteneği ile zayıflamış bölgeleri onarabilir ve yeni kollajen dokusu üreterek eklemin kalıcı stabilizasyonuna neden olabilir. Eklem stabilize edildikten sonra ağrı genellikle düzelir. Ameliyat vb yaklaşımlar daha fazla risk taşır ve eklemi stabilize etmede ve ağrıyı hafifletmede başarısız olabilir ve anti-enflamatuar veya diğer ağrı kesiciler sadece geçici olarak etki eder. 

 

Prolotherapy nasıl çalışır?

Proloterapi, vücudun doğal iyileşme mekanizmalarını zayıflamış bölgeye yeni dokular yönlendirerek  teşvik  eder. Yaralanma bölgesine  enjeksiyonla yapılır,  bu enjeksiyon vücudu tekrar onarmak için “kandırır”. Enjeksiyonla oluşturulan hafif enflamatuar cevap, yeni, normal ligament veya tendon liflerinin büyümesini teşvik ederek zayıflamış yapının sıkılmasını sağlar. Tekrarlayan  tedaviler  bu  bölgeye orijinal gücü geri kazandırmak için kademeli bir doku birikimi sağlar.proloterapi önce inflamasyon sonra proliferasyon ve sonrasında uzun dönemde remodeling sağlar.

 

PROLOTERAPİDE NELER  ENJEKTE EDİLİR


Proloterapi enjeksiyonları, iyileşme tepkisini uyaran doğal maddeler ve enjeksiyonun acısına yardımcı olmak için lokal anestezik maddeler içerir. Geleneksel formüller dekstroz(yüksek yoğunluklu şeker), salin, sarapin ve prokain veya lidokain gibi içerikleri içerir. Son birkaç yılda, yeni formüller, tipik olarak kemik iliği veya yağ dokusundan alınan Platelet Rich Plazma (PRP) ve otolog (aynı kişiden) yetişkin kök hücre kaynakları proloterapi yöntemleri arasında sayılabilir. 

 

PRP

DEXTROZ(ŞEKER)

KÖK HÜCRE

 

Proloterapi tedavisi ağrılı mıdır?

Bir enjeksiyon sonrası oluşan ağrı, tedavi edilen yapıya veya ekleme, çözelti seçimine ve enjeksiyonu uygulayan hekimin becerisine göre değişecektir. Proloterapi sonrası  hafif şişlik ve sertlik ile ağrıda geçici bir artış olabilir. Rahatsızlık genellikle oldukça hızlı bir şekilde geçer ve Tylenol veya diğer reçeteli ilaçlar gibi ağrı kesiciler ile azaltılabilir. Aspirin ve ibuprofen gibi anti-enflamatuar ilaçlar ağrının giderilmesi için önerilmemektedir, çünkü bunların etkisi proloterapi enjeksiyonları tarafından üretilen arzu edilen enflamatuar iyileşme sürecini baskılar.

Proloterapi herkese yardımcı olabilir mi?

Her hasta, hasta öyküsü, fizik muayene ve radyolojik veya ultrason muayenesi ile ayrıntılı olarak değerlendirilmelidir.  Uygun hastalarda proloterapinin başarı oranı yüksektir.

Prolotherapy kim uygular?

Proloterapi alanında eğitilmiş ve deneyimli bir uzman  hekim tarafından uygulanmalıdır.

Proloterapi ile Vücudun hangi bölgeleri tedavi edilebilir?
A.
Tedavi edilen alanlar / problemler şunlardır: Dejeneratif disk hastalığı ve sakro-iliak eklem instabilitesi / disfonksiyonu, boyun ağrısı, diz ağrısı, diz meniskal yırtık, el veya el ağrısı, osteoartrit, rotator manşet yırtıkları  ,bel veya orta bel ağrısı, golfçü ve tenisçi dirseği, plantar fasiit , topuk dikeni,ayak ağrısı, ayak bileği ağrısı veya instabilite, hipermobilite, osteitis pubis, iliotibial  band sendromu, piriformis sendromu, temporal mandibular eklem sendromu (TMJ) veya diğer kas-iskelet sistemi ağrısı veya yaralanması. 

Proloterapi  ne sıklıkla uygulanır?


Tedavi aralıkları, doktorun protokolüne ek olarak, tedavi edilen alanın kendine özgü sorunu ve ciddiyetine bağlı olarak değişir. Toplam 3-6 seans arası bir uygulama genelde yeterlidir. Yeterli cevap alınmaz ise 1 ay ara verilerek tekrar tedavi seansları uygulanabilir. Tedaviye yanıt hastanın immun sistemine, uygulanacak materyalin düzgün hazırlanmasına, hekimin tekniğine, yaralanmanın yeri ve dercesine göre değişmektedir. 

 

 

 


 

 

 

Soru ve Görüş Paylaş